WEBINARJI

                                                                                                                                                                                      

Šifranti in produkcija

Planiranje vaj in predstav

Planiranje 2 in arhiviranje

Zaključevanje dogodkov in vnos prisotnosti