7.3 Prenos podatkov iz tabel v Word, Excel...

IFI zmeraj na vrhu strani najprej vizualizira rezultat v obliki grafa. Pod grafom pa so v tabeli podatki, na osnovi katerih je IFI narisala grafični prikaz.

Podatke pod grafom lahko enostavno kopirate in prenesete v druge programe za oblikovanje besedil. Za kopiranje celotne tabele uporabite ikono “dva lista - kopiraj tabelo” - in IFI vam bo prekopirala eno ali obe tabeli. Tako vam ne bo treba ničesar označevati.

Če pa želite kopirati le del tabele/podatkov, pa te vrstice/stolpce v tabeli označite, nato na tipkovnici pritisnete “control-C”, nakar v ciljnem okolju pritisnete “control-V”. Izbrane podatke boste ta način prilepili (v Word, Exel ...).