7.4 Podzavihki modula “Statistika”

Uprizoritve

Na grafu se vam pokažejo uprizoritve za izbrano obdobje. Pod grafom so v tabeli nanizane najdene uprizoritve. Če kliknete na določeno uprizoritev, se spodaj pokaže še ena tabela s podrobnimi podatki za izbrano uprizoritev.

Prizorišča

IFI prikaže, kako so bila zasedena vaša prizorišča, kakšne vrste dogodki so bili na njih, koliko je bilo vaj, koliko predstav, koliko občinstva, kakšna je bila zasedenost v odstotkih ipd.

Gostovanja

IFI prikaže statistiko vaših uprizoritev na gostovanjih. Spremlja podatke o gostovanjih v zamejstvu, EU, po Sloveniji, drugje. Prikaže tudi strukturo gledalcev.

Gostujoče

IFI pokaže, katere tuje uprizoritve so gostovale pri vas.

Velikost vlog

IFI prikaže, kako so igralci bili zasedeni glede na velikost vlog.
IFI prikaže število nastopov, ki so jih imeli vaši igralci.

Termini

IFI prikaže terminsko zasedenost igralcev na vajah in predstavah, gostovanjih.

Stroški

IFI prikaže glavni razrez stroškov neke uprizoritve.