1.3 SPREMEMBA GESLA

Geslo lahko spremenite. V zgornjem desnem kotu zaslona sta vaše ime in priimek. Tukaj lahko spreminjate svoje geslo.

Pozor!: Geslo mora vsebovati najmanj eno veliko črkao in najmanj eno številko, sicer vam program ne bo dovolil spremembe gesla.

Takšna kombinacija znakov pomembno poveča varnost.