1.1.1 Zakaj bi sploh uporabljali IFI?

  • IFI hitreje računa: sešteva, prešteva, grupira podatke, ki jih potrebujete za različna poročila, publikacije itd.
  • IFI lažje pomni: hrani tako rekoč neomejene količine alfanumeričnih podatkov in multimedijskih vsebin.
  • IFI hitreje išče/najde: po vsej podatkovni bazi izjemno hitro išče s pametnim isklanikom (smart search engine). Išče po naslovih, avtorjih, osebah, datumih, prizoriščih, nagradah, sezonah, letih, ključnih besedah, kombiniranih filtrih…
  • IFI ne dela napak: če ste v IFI vnesli prvič točen podatek, bo ta podatek na voljo vsem uporabnikom. Potrebe po prepisovanju podatkov je bistveno manj. S tem je manjšana možnost generiranja napak. Spomniti velja na temeljno pravilo: kvaliteto podatkov določa uporabnik. Ali drugače: GIGO. Garbge In – Garbage Out. (Če boste danes v IFI vpisali napačen ali nepopoln podatek – bose nekoč v njej našli napačen ali nepopoln podatek.)
  • IFI sama predpripravi nekatere elemente za poročila (statistična, vsebinska, Program dela).
  • Če uporabljamo IFI, minimiziramo potrebo po prepisovanju in prepošiljanju podatkov ter s tem zmanjšamo verjetnost napak.
  • Vsak uporabnik IFI opravi le svojo fazo dela in rezultat svojega dela odloži v IFI. Potem od tam naprej nadaljuje nekdo drug in na koncu dobimo celotno sled o uprizoritvi: od ideje do Poziva in končo do arhiva – vse o uprizoritvi na enem mestu.
  • Igralci (in drugi zaposleni), ki jim dodelite uporabniško ime in geslo za dostop do vaše IFI, svoj plan vaj in predstav vidijo na pametnih telefonih od koderkoli, kjer je internet.
  • Vsi uporabniki IFI (npr. planer) lahko delajo on-line, tudi od doma.
  • IFI sama ponudi podatke za Letopis Slogi-ju. IFI vaš potrjen mesečni plan lahko ponudi tudi vaši spletni strani in drugim “odjemalcem” vašega mesečnega koledarja (portalom z napovedniki, časopisom, medijem …), tako da pretipkavanje ali copy-paste mesečnega plana v urejevalnik za pripravo spletne strani ni več potrebno.