1.2 PRIJAVA V APLIKACIJO

V aplikacijo se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom. Prejeli ste ga na izobraževanju na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije 1. oktobra 2015 oz. od vašega skrbnika IFI.

Pozor! Gesla ne dajajte drugim osebam in ga ne „posojajte“.

V gledališču je lahko poljubno število uporabnikov IFI. Vsak uporabnik bo v nadaljevanju dobil svoje pravice. Pravice oz. dovoljenja (kdo lahko katere podatke vidi, a ne more posegati vanje; kdo lahko tudi posega vanje itd.) bo v nadaljevanju implementacije IFI definiral direktor oz. skrbnik IFI. V začetni fazi (oktober 2015) imajo dostop do IFI načeloma le tiste osebe, ki se neposredno ukvarjajo z izpolnjevanjem Poziva, t.j. pripravo Programa dela. Torej imajo v tem hipu vsi uprabniki IFI v vašem gledališču status „vse“. Kar pomeni, da lahko vse vidijo in tudi vse spreminjajo.