1.6 KONTAKT MED NAMI IN VAMI

Izvajalec projekta in razvojniki bomo kontaktirali vedno najprej skrbnika IFI v vašem gledališču. Po potrebi pa se bomo povezali tudi z drugimi uporabniki (glej 1.7 „Pomoč“). Za projekt sem v celoti odgovoren Samo M. Strelec in me skrbniki IFI lahko kontaktirate kadarkoli na e-naslov: samo.strelec@gmail.com ali na gsm: 031 606 300. Odgovoril vam bom najkasneje v roku (v primeru odsotnosti, tujine ipd.) treh delovnih dni. Za tehnično podporo in pomoč glejte natančneje točko 1.7 “Pomoč”.

POZOR!
IFI bomo v gledališča uvajali postopoma, korak za korakom, modul za modulom. Zato nekateri gumbi, ki jih boste zdaj sicer že videli v aplikaciji, še ne bodo aktivni.
Mnogih, sicer že aktivnih polj in zavihkov, pa še ni treba uporabljati, saj so pripravljeni za kasnejše module. Na njihovo uporabo vas bomo opozorili posebej z novo verzijo navodil.
Če v neko pogovorno okno ne boste vpisali potrebnega minimuma, vam IFI ne bo dovolila shraniti podatka in vas ne bo spustila naprej. Zato: Če lahko shranite, je vse OK. Če nečesa noče shraniti, pomeni, da niste vpisali potrebnega minimuma podatkov.
Ko IFI kak vaš vnos ne bo pogodu, bo „protestirala“ s tekstom, ki bo nekaj sekund zgoraj na sredini ekrana na rdečem polju, kasneje pa si lahko ta tekst ponovno prikažete s klikom desno spodaj. Trudimo se, da bi vam IFI „odgovarjala“ izključno v slovenskem jeziku, a bo nekaj njenih povratnih informacij v začetni fazi še v angleščini. Gre namreč za strojne-programske nastavitve, ki jih bomo (vsaj ključne) postopoma, kontinuirano prevajali v slovenski jezik.
Če imate aplikacijo IFI odprto na vašem računalniku, a nekaj časa z njo ne delate, vas bo samodejno varnostno „izpisala“. Potrebno se bo ponovno vpisati ali pritisniti tipko „F5“ - računalnik bo osvežil sejo.