1.8 POGOSTO UPORABLJENE TIPKE, IKONE IN IZRAZI

 1. Izraz »modul« velikokrat sovpada z izrazom »zavihek«. Imena modulov so pogosto tudi imena glavnih »zavihkov« v zgornji vodoravni menijski vrstici, ki se začne s »Produkcijo« in konča z »Nastavitvami«. Torej imamo funkcionalno zaokrožene module: planiranje, prisotnost, statistika, arhiv, program dela, in še zavihke: produkcija, seznami in nastavitve. V navodilih običajno imena zavihkov pišemo v narekovajih; torej: »Planiranje« itd. Včasih pa boste morali, da boste vsebinsko uporabljali funkcionalost celotnega modula, uporabiti več zavihkov in podzavihkov. Torej: en modul ni zmeraj zajet v le enem zavihku.
 2. Izraz »podzavihek« označuje enega od menijev, ki jih vidite, če kliknete v zgornji, vodoravni vrsti na na nek »zavihek« ali »modul«. Na nekaterih mestih sosledje »zavihka« in »podzavihka«, ki ga naj izberete, zapišemo kratko takole: »Produkcija« > »Uprizoritve«. Torej to pomeni: kliknite na »Produkcija« in nato se vam bo pokazal spustni seznam in na njem izberite »Uprizoritev«.
 3. „i“ - če kliknete na to ikono, se vam pod vpisnim poljem, kamor naj bi nekaj vnesli, izpiše kratko navodilo, kaj vpisati. Da navodilo ukinete, znova klikenete na “i”.
 4. „silhueta človeka +” - v seznamih ustvaril zapis o novi osebi. Oz: doda novo osebo.
 5. Priponke in komentarji. Ikona “dodaj priponko” – z njo iz trdega diska vašga računalnika ali zunanje spominske enote dodate priponko (.jpg, .doc, .pdf, .txt …). Ikona “dodaj komentar” pa naredi novo zabeležko. V “naziv” in „predmet” zabeležke dodate neko poljubno ključno besedo. Pod “opis” pa vpisujete poljubno količino besedila. Ponudi se vam orodna vrstica za osnovno urejanje teksta, kakor ga poznate iz urejevalnika Word (krepko, ležeče, številčenje, zamik …)
 6. Uredi. Ikona „list s svinčnikom” zmeraj ponazarja, da tukaj urejate zapis.
 7. Briši. Ikona „koš” - brisanje. Brisanje ni vedno in povsod možno! (Natančneje v nadaljevanju navodil. Tukaj kratko: brisanje z enim klikom ni vedno možno zaradi varnosti hranjenja podatkov. Vsaka stvar se seveda da izbrisati, večina z enim pritiskom na »briši«, nekatere – kompleksnejši niz podatkov - pa v dveh korakih.)
 8. „Gor, dol”. Puščici „gor” in „dol” - ko so podatki nanizani v več vrsticah, lahko sami s puščicama „gor” - „dol” poljubno določite, katera vrstica je više, katera pa niže. Ustvarite svoje - poljubno zaporedje vrstic.
 9. Iskanje. V zgornjem kotu levo je običajno pravokotnik na temnejši podlagi, ki ni namenjen vnašanju, pač pa hitremu iskanju po različnih parametrih.
 10. tab - tipka „tabulator” - Za premikanje med vnosnimi polji priporočamo tipko „tab”, še posebej tam, kjer je predvideno, da boste vnesli numerične, finančne podatke. »Tab« vas prestavi eno vpisno mesto naprej, »Alt tab« pa eno vpisno polje nazaj (popolnoma enako kot poznate v orodju excel).
 11. Ko nekaj vnašate v IFI, uporabljajte za potrditev za to pripravljena gumba »shrani« ali »potrdi«, ne pa tipke »eneter« na vaši tipkovnici. »Enter« na tipkovnici ni spletna funkcija; ali drugače: spletni programi ne »razumejo ukaza enter«.