2.14 Vrste gledalcev

Vašo publiko lahko poljubno segmentirate. Če želite voditi natančno analizo obiska, lahko poljubno definirate vrste gledalcev.
Npr.:
otroci, mladina, študenti, odrasli

Ali drug primer:
Če bi v gledališču Koper želeli npr. spremljati, koliko italijanske publike pride na predstave, bi uvedli:
slovenska, italijanska
Ali npr.
upokojenci, mladina in študenti, šole