2.4 Tipi poslovnih partnerjev

Tip poslovnega partnerja nam omogoča, da si svoje poslovne partnerje razvrščamo v skupine glede na to, kdo je partner, oz. na kak način s poslovnim partnerjem sodelujemo. Tipi poslovnih partnerjev so tako na primer:
šole
sponzorji
dobavitelji
ipd...