2.13 Tip dodatka

Ta prednastavljeni seznam je namenjen za modul »prisotnost«. IFI bo želela vedeti, kakšen tip dodatka boste pripisali neki osebi.