2.9 Prostori

  1. Kliknete zavihek „Seznami“.
  2. Kliknete podzavihek „Prostori“.
  3. Kliknete „Dodaj“.
  4. Odpre sem vam „Nov prostor“.
  5. Določite mu ime. Npr.: Velika dvorana. Mala dvorana. Poskusna. Itd. Skratka: sem boste vnesli vse svoje lokacije: tiste, kjer vadite (pomembno bo kasneje pri modulu “koledar”) in tudi tiste, ki so za publiko (prizorišča). Pozor! Sem vnesete tudi prostor, ki ni na naslovu vašega gledališča, a ga uporabljate za vaje ali/in predstave.
  6. Kapaciteta: je pomembna. Ker bo IFI sama računala zasedenost odrov. Navedete maksimalno število vstopnic, ki jih prodajate v tej dvorani.
  7. Prizorišče: odkljukate, če gre za dvorano, prizorišče, kjer so predstave, kjer je publika. Če tega ne odkljukate, gre očitno za vadbeni prostor.
  8. Prostor se planira: Pomembno bo kasneje, v modulu “koledar”. V fazi „poziva“ irelevantno. Če odkljukate, se bo osebi, ki dela plan vaj in predstav, prostor ponujal med možnimi prostori za vaje in predstave.
  9. Naslov, ker se nahaja prostor: Morda je prostor na drugi lokaciji kot matično gledališče.