2.5 Pošte

Prednastavljene imate vse poštne številke slovenskih pošt.