2.11 Organizacijske enote

Tukaj vnesete organizacijske enote vašega gledališča.
Npr.
Drama, Uprava, Tehnika.