9.1 Splošno

  1. Dodaj progam dela. Kliknete znak “+”
  2. Program poimenujete. Npr. “Predlog progama dela za leto 2016”. Shranite.

    Pozor! Datum začetka in konca je obvezen.