9.2.1 Premiere

  1. Dodaj. Desno zgoraj je gumb.
  2. Glavni podatki. Izberi. Izberete uprizoritev, ki jo dajete na program.
  3. Pozor! Obvezno zberete tip programske enote.

  4. Stroški. Zdaj Pozor!: v desnem kot zgoraj je tipka poleg “i”-ja: “Prenesi”. IFI vam je zdaj napolnila posamezna polja. V nadaljevanju boste podatke dopolnili, spremenili itd.
  5. Viri. Drugi javni viri: Sem vpišete sredstva, ki jih boste dobili od lokalne skupnosti, drugih ministrstev itd.
  6. Drugi nejavni viri. Tukaj dodate vse druge nejavne vire: sponzorstva, donacije …
  7. Pozor! “Zaprošeno”. Desno zgoraj imate gumb “Zaprošeno”. IFI pozna omejitve iz Poziva, koliko smete zaprositi. Če pritisnete “prepiši”, bo vnesla to število v ustrezno polje.

  8. “Priloge in zapisi”. Z drugo ikono “dodaj zapis” dodate, urejate vaš tekst - utemeljitev programske enote. S prvo ikono “dodaj datoteko” pa dodate skene npr. povabil v tujino, koprodukcijske pogodbe ipd.