9.4 Kazalniki

Čestitamo! Če ste vpisali vse podatke, vas že čakajo kazalniki z vsem programom vašega gledališča za naslednje leto.

Program za leto 2016 zdaj lahko natisnete (ikona v desnem kotu zgoraj). Program dela zaklenete (ukazna tipka v desnem kotu zgoraj). K natisnjenemu dodate uvodne zakonske podlage, kadrovski načrt in načrt investicij ter investicijskega vzdrževanja. (“Kloniraj” - to ukazno tipko bomo potrebovali, ko bomo kreirali Potrjeni program dela za leto 2016.)

Pri uresničevanju vašega programa vam želimo veliko ustvarjalnega navdiha in navdušenih gledalcev vaših predstav.Vidimo se znova, ko vam bo IFI pomagala sestaviti “Potrjeni program dela za 2016”. Dotlej pa mi naprej razvijamo za vas modul “Koledar-vaje-predstave”.