PROGRAM DELA ali: Izpolnimo Poziv MK

IFI zdaj ve (skoraj) vse, kar potrebuje za oblikovanje Programa dela za leto 2016. Pozor! Kadrovski načrt in načrt investicij in investicijskega vzdrževanja, predstavitev zavoda in druge uvodne elemente boste v Program fizično dodali posebej, v IFI jih boste samo evidentirali.

Pozor! Obrazložitve posameznih programskih sklopov pa boste napisali, oblikovali in natisnili kar z IFI.

V koraku 5 boste torej kreirali „Program dela 2016“ (lahko pa seveda začnete že danes načrtovati tudi uprizoritve za 2017, 2018 itd.) in vanj vključili uprizoritve (nove premiere, ponovitve premier in ponovitve naslovov iz preteklih let) in ostale programske sklope, kakor pač to od vas pričakuje in je strukturiran Poziv MK.

Pozor! Spodnja opozorila veljajo skozi ves zavihek “Program dela”:

  • IFI vas je med delom opozorila, da je treba shranjevati, preden vas spusti naprej.
  • V zavihku “Program dela” zdaj lahko vsak znesek popravljate poljubno. Toda: sprememba se ne bo naredila retrogradno v “uprizoritev-stroškovnik”. Če torej želite, da je nekaj spremenjeno v Programu dela, je najbolj prav, da to spremenite v stroškovniku uprizoritve (produkcija > stroškovnik).
  • “Prepiši” - IFI vam zmeraj ponudi, kaj želite prepisati iz “Produkcija - Stroškovnik” v “Program dela”. Izberete vse ali samo nekatere parametre.
  • “Zaprošeno” - ko stisnete to tipko, vam IFI vedno pove, koliko smete maksimalno zaprositi. Če izberete “prepiši”, bo na program uvrstila vrednosti, ki jih je izračunala.
  • Torej: najprej “prepišete” stroške premiere iz “uprizoritev-stroškovnik” v Program dela. Nato dopolnjujete. Shranjujete. Nato “Zaprošeno”.