4.2.4 Materialni stroški

Tukaj boste v nadaljnjih korakih vnesli vse druge (materialne) stroške.

  1. Dodaj. Kliknete v desnem zgornjem kotu.
  2. Naziv. Vpišete poljubno poimenovanje stroška.
  3. Vrsta stroška. Pozor! Strošek morate obvezno uvrstiti v eno od ponujenih skupin stroškov.