6.1.2 Kdo bo delal v modulu »Prisotnost«

V modulu »Prisotnost« bodo delali:

  • Inspicient/i – potrjevali bodo prisotnost na gododkih (vajah in predsavah) ustvarjalcem/igralcem.
  • Tehnični vodja/e – potrjeval bo prisotnost tehničnega osebja vezanega na dogodke (lahko tudi zaposlenim v delavnicah).
  • Blagajna – po odigrani uprizoritvi bo vpisala število gledalcev, ki so bili na predstavi.
  • Poslovi skretar/tajnica – ob koncu meseca bo obdelala (zaključila) vse dogodke in mesečne ure poslala v računovostvo. Prav tako potruje prisotnost enoti »skupne službe« oz. »uprava«. (Skratka tistim, ki niso vezani na vaje in predstave. – Če se boste seveda odločili, da boste tudi njihovo prisotnst beležili z IFI.)

Če želite pri vas preiti s »podpisovanja pri vratarju« ali »štemplanja« na evidentiranje prisotnosti z IFI, bo moralo vodstvo gledlišča na samem začetku nujno narediti naslednje:
- Določiti mesto v gledališču, račnalnik, kjer bodo inspicienti in tehniki vnašali prisotnost
(Morda en računalnik v inspicientski kabini, morda tablica, prenosnik. Potrebovali boste zelo enostaven računalnik – edino pogoj je, da lahko gre na internet, drugega sploh ne potrebuje.)
- Določiti tiste zanesljive osebe, ki bodo osebno zadolžene za potrjevanje/evidentiranje prisotnosti.
- Določiti čas po dogodku, v katerem potrjevalci morajo vnesti prisotnost

Saj veste, od potrjevanja prisotnosti je odvisna plača zaposlenega ... Zato potrebujete zanesljive potrjevalce.