6.1.3 Končni rezultat in smisel dela z modulom »Prisotnost«

Končni rezultat so zbrane vse ure in dodatki za določeno osebo v določenem obdobju. Dokument lahko natisnete v podzavihkih »Mesečni pregled prisotnosti« ali »Vnos prisotnosti po datumu« ali »Vnos prisotnosti po osebi«. Dokument lahko natisnete v pdf obliki ali pa ga v csv datoteki (»Comma separated values« ali »vrednosti ločene z vejico«) pošljete računovodstvu, ki si ga uvozi v svoj program za izračun plač (če vaš program za obračun plač to omogoča. Sodobni programi uvažanje csv datotek že standardno omogočajo. Lahko vam pa programerji vašega plačnega programa program tudi doprogramirajo za uvoz csv datotek.)

Končni smisel: Odpade podpisovanje pri vratarju. Odpade štemplanje s karticami. Odpade prepisovanje. Tajništvo samo zgenerira končni rezultat mesečni seznam opravljenih ur za pretekli mesec (lahko po osebah, lahko po enotah, lahko po dnevih), poroča vodstvu gledališča o morebitnih »opombah«, ki so se zgodile na dogodku, in tako pred/pripravljene podatke v e-obliki pošlje računovodstvu, ki jih lahko samo uvozi v svoj program za izračun plač.