6.1.4 Potrebni pogoji za potrjevanje

Preden začnemo potrjevati prisotnost, mora biti izpolnjenih nekaj pogojev:

Organizacijske enote. Zaposleni morajo biti razvščeni v ustrezne organizacijske enote. Zaposlenega razvrstimo v organizacijsko enoto v zavihku »Senami«, podzavihku »Zaposleni«.

Če organizacijske enote še nimate, jo kreirate v zavihku »Seznami«, podzavihek »Oranizacijske enote«.

Obdobje. V zavihku »Prisotnost« in podzavihku »Obdobja« je treba kreirati morda novo obdobje (nov mesec). To naredmo z gumbom »dodaj«. Obdobje imenujemo npr. »januar 2018«, določimo v koledarču začetek in konec.