6.1.5 Barve, ikone in pomagala

  • Rdeče: dogodek je bil na potrjenem planu, vendar prisotnost oseb/e na dogodku še ni vnesena.
  • Zeleno: prisotnost za neko osebo je vnesena ali dogodek je potrjen.
  • Ikona plus : zaposlenemu dodaj dodatke.
  • Modri trikotnik: oseba ima zaključeno – urejeno prisotnost na dogodku
  • Z gumbom na tipkovnici »tab« se premikate v vnosnih poljih za eno polje naprej, s »shift tab« pa za eno poje nazaj.
  • Zaklenjena ključavnica : zakleni.
  • Odklenjena ključavnica : odkleni.
  • Kljukica v krogu : potrdi.
  • Dva lista : uredi.