6.1 Osnove modula »Prisotnost«

  • Podzavihki modula 6.1.1
  • V modulu bodo delali 6.1.2
  • Končni rezultat in smisel modula 6.1.3
  • Potrebni pogoji za potrjevanje 6.1.4
  • Barve, ikone in pomagala 6.1.5