6.2.5 Obdobja

Obdobja kreirate in imenujete po mesecih. Npr: Naziv: »april 2016«. V koledarčku mu določite začetek in konec. Ko je obodobje zaključeno, ne morete več urejati njegovih lastnosti. Ikone desno pomenijo: uredi, zakleni, odkleni, briši.