6.2.2 Mesečni pregled prisotnosti

V tem pogledu vidite, kako so zaposleni bili zasedeni po dnevih. Zelena polja pomenijo, da je prisotnost na dogodku osebi že evidentirana/vnesena. Rdeče polje pomeni, da prisotnost na dogodku še ni evidentirana/vnesena.

Na levi strani vidite razporejene vse osebe. Pod njimi pa organizacijsko enoto, ki jo ravnokar pregledujete. Tudi tukaj lahko spreminjate osebam prisotnost z vsemi lasnostmi (prihod-odhod, dodatki itd.) popolnoma enako kot v pozavihku »Vnos prisotnosti«.

Namig: s tipko »tab« se boste hitreje in lažje premikali med vrednostmi: tip, začetek, konec, trajanje, št. malic, št. prevozov za eno polje naprej, s »shift tab« pa za eno poje nazaj.

Če Kliknete »Natisni«, boste to, kar vididte v polju desno, natisnili. Na dnu levo imate organizacijske enote, ki jih želite »gledati«. (Pri tiksanju lahko izberete pdf, csv ali html obliko.) Pdf boste natisnili in spravili v fascikel, csv boste poslali v računovodstvo.

Tiskanje mesečne prisotnosti. Potem ko smo vse prisotnosti vnesli, v podzavihku »Mesečni pregled prisotnosti« izberemo spodaj enoto, za katero želimo natisniti prisotnost. Nastisni, izberi pdf, html, csv ...