6.2 Evidenca Prisotnosti

  • Zaključevanje dogodkov 6.2.1
  • Mesečni pregled prisotnosti 6.2.2
  • Vnos prisotnosti po datumu 6.2.3
  • Vnos prisotnosti po osebi 6.2.4
  • Obdobja 6.2.5