5.2.2 Ustvarite dogodek

S tem navodilom boste lahko splanirali vajo, predstavo, tehnični dogodek, splošni dogodek. Za planiranje gostovanja imate navodilo 5.2.3

V terminu (polju), kjer želite splanirati npr predstavo, pritisnete na znak plus: »+«, kar pomeni dodaj dogodek. (»x« pa pomeni: briši dogodek) Ponudijo se ikone za vajo, predstavo, tehnični dogodek, splošni dogodek, gostovanje. Izberete: »predstava«.

IFI vam ponudi prednastavjen čas začetka dogodka (Lahko spreminjate v nastavitvah in bo veljalo prednastavojeno za začetek vseh predstav, ali pa spremenite za konkretno predstavo kar v tem polju.)

Pozor: »Čas začetka« čas začteka npr. predstave, ne pa čas, ko mora oseba XY priti v službo! Čas prihododa pred samim začetkom dogodka določimo v naslednjem koraku:

Za igralce imate prednasavljeno, da morajo priti v hišo 60 min pred dogodkom. (Lahko spremenite. Zdaj že veste, kako: ali v prednastavljenih možnostih, ali konkretno za ta posamezni dogodek). Enako lahko potreben čas prihoda pred začetkom dogodka planira tehnični vodja za tehnike.

Planiramo lahko tudi predviden čas odhoda po koncu dogodka. (Vse planirane vrednosti so okvirne. V modulu »Prisotnost« se bo pri vsaki osebi lahko spremenilo – označilo, kakšen je bil dejanski prihod in dejanski odhod. Je pa smiselno, da splanirate čim bolj natančno že v fazi planiranja, saj običajno že veste, koliko časa predstava traja, koliko časa pred začtekom morajo biti igralci v maski, morda jim opuštevate pri zahtevnejši maski tudi čas za demaskiranje itd.)

Kliknete v desnem kotu zgoraj »Naprej«. Pokažejo se vam »Vzporednice« - naslovi, ki jih lahko v tem terminu igrate istočasno. Izberete uprizoritev, ki jo planirate, izbor lahko omejite z iskanjem med »domače« ali »gostujoče«, naprej, potrdite in tako ste v planu kreirali predstavo.

V glavnem polju vam IFI ponudi vse sodelujoče pri tem projektu, vso zasedbo. (Označeni na modrem polju.) Vi pa lahko odznačite (klik na osebo), kogar na vaji (dogodku) ne potrebujete. Če imate na funkciji več oseb, lahko izberete, kdo bo na konkretnem dogodku igral (v primeru altenracij). Planirate lahko tudi določeno funkcijo, čeprav še v njej ni zasedena nobena oseba! (Primer: veste, da boste potrebovali na dogodku frizerko. Funkcijo že planirate. Osebo pa boste lahko dodal kasneje. Tako, da kliknete ikono desno »uredi«.)

Če torej ne boste na dogodku uporabili privzete osebe na določeni funkciji, pač pa neko drugo, boste to storili tako: Kliknete uredi, išči: osebo, vpišete ime ali priimek ali samo privih nekaj črk, IFI vam ponudi osebe, vi ustrezno osebo označite in prenesete z gumbom »>« v desno polje. Potrdite s »kljukico«.

Še o »Vzporednicah« IFI vam za vsako vašo živo uprizoritev pove, katero lahko igrate vzporedno. V »Produkcija« > »Uprizoritve« izberete želen naslov uprizoritve. Kliknete po njem, pokaže se vam 6 zavihkov o uprizoritvi in predzadnji ima ime »Vzporednice«. Tukaj vidite, katere uprizoritve lahko igrate vzporedno z izbranim naslovom.

Izbira/sprememba prostora dogodka IFI vam ponudi prostor, matični oder za posamezno uprizoritev. Če ta dan ta dogodek ne bo v privzetem prostoru, ga spremenite v vpisnem polju »prostor«. Vpišete npr. »mal« in IFI vam bo ponudila »mala dvordana« ali »mali oder« ali »mala scena«. Lahko pa senostavno brez da kaj tipkate, kliknete na lupo in IFI vam bo ponudila vse vaše prostore.

Vaja Pri dogodku »vaja« boste obvezno morali povedati, za kateri tip vaje gre.

Tehnični dogodek Tehnični vodja mora seveda določiti - vnesti, katere osebe naj pridejo na dogodek.

Pri “splošni dogodek” izberete s kljukicami, ali je šlo za nekomercialni dogodek ali javni dogodek.