5.2.3 »Gostovanja« planirate drugače!

Povedano v enem stavku:
Najprej boste splanirali vse dogodke, ki jih načrtujete na tem gostovanju (npr. posatvitev scene, orientacijska vaja, novinarska konferenca, predstava, naslednji dan npr. rušenje scenografije), šele potem pa boste kreirali »gostovanje« in vanj vključili te, že splanirane dogodke!

Torej: najprej posamezni dogodki – potem pa jih povežemo v nekakšen paket, imenovan »gostovanje«. To storimo tako:

Ste v podzavihku »Tedenski plan«. Dodajte vse dogodke, ki se bodo zgodili na tem gostovanju: Od odhoda na gostovanje do postavitve scene, lučne, tonske, orientacijske vaje, novinarske konference, predstave, – vse to storite tehnično na enak način, kakor da bi dogodke planirali doma.

Kliknete »+« - »Dodajaj«, izberete »Gostovanje« »Začetek«, »Konec«.Določite, kdaj se gostovanje začne: To je začetek prvega dogodka gostovanja (to je npr. Odhod na gostovanje.) Določite, kdaj se bo končalo. Naziv. Poimenujte gosotvanje – npr. »Hamlet-Beograd-Bitef« Pripis. Poljubno dopišete. Npr. »Izmenjava z JDP«. Država. Je obvezno polje.

»Naprej«. Zdaj vam IFI ponudi vse dogodke, ki ste jih prej kreirali in padejo v čas, ki ste ga definirali med »začtetek« in »konec« gostovanja. Izberete te godogdke, jih potrdite.

Kot začetek gostovanja mora biti vpisan čas, ko ljudje morajo priti na prvi dogodek in ne čas predstave na gostovanju! (Primer: Prvi dogodek na gostovanju je npr. ob 19.30 - predstava. Ampak začetek gostovanja je npr. en dan prej ob 20.00 – Odhod na gostovanje.)

Zdaj se vam je na planu prikazalo na rdečem polju gostovanje. Če kliknete nanj, lahko vidite: Gostovanje – glavne informacije Sodelujoči – vse osebe, ki so na gostovanju Odkupi/abonmaji – morda je poslovni partner odkupil vašo predstavo. Tukaj lastnosti. Dogodki na gostovanju – tudi tukaj lahko vse dogodke na gostovanju dodatno urejate. Priloge – kot priponko ali komentar lahko dodate npr. povabilo na gostovanje, dispozicija, pogodba ..

Odstranitev dogodka na gostovanju
Desno od dogodka na gostovanju je ikona s tremi pikami – kliknete in poddogodek na gostovanju lahko odstranite.

Pomembno!
Za predstave na gostovanju je potrebno kreirati dogodek gostovanje! To je pomembno predvsem zaradi statistik - pri letnem poročilu je potrebno poslati tudi statistike gostovanj.
V kolikor se namerava nekaterim osebam prevoz priznati kot delovne ure je potrebno že pri planiranju kreirati splošne dogodke (npr. za prevoz tja in prevoz nazaj), tako, da se pri potrjevanju prisotnosti le potrdijo prisotnosti za pot.
• Predstavi na gostovanju odkljukajte "zamejstvo" in/ali "EU".