5.1.1 Uredite »Uprizoritve«

Dostop do »planniranja« imata uporabniški vlogi »planer« in »tenični vodja«. Vnesene morajo biti vse vaše žive uprizoritve. Tudi osnovni podatki o naslovih »gostujočih pri nas«. (Če gostujoča uprizoritev ne bo med uprizoritvami, je ne bo moč uvrstiti na plan.) Vsi sodelujoči pri vaših živih urpizoritvah morajo imeti vnesene funkcije in vloge. V funkcijah mora biti označeno polje »se planira«. Označeno mora biti polje »dovoli prekrivanje«, sicer bo IFI javljala konflikte. Če označite »izpostavjena«, to pomeni, da se bo ta ustvarjalec izpisal v gledališkem listu.