5.1.3 Uredite »Odsotnost«

Beležite si redno v IFI, kdaj je kdo od ustvarjalcev odsoten. IFI vam v času, ko nekoga nimate, ne bo ponudila naslovov/uprizoritev, v katerih je ta oseba.