5.5 »Odsotnost«

Tukaj označite, vpišete, kdaj vam kdo od ustvarjalcev, igralcev, drugih oseb ni na voljo. Pri planiranju vam IFI ne bo punudila uprizoritev, v katerih je ta oseba.