5.10 »Dolgoročni plan«

Vsi projekti, ki jih načrtujete v produkciji, se vam v tem podzavihku pokažejo na vodoravni časovni premici. Navpična rdeča črta predstavlja današnji dan. Če se postavite na ta časovni trak in ga “primete” z miško, se lahko pomikate po časovni premici nazaj, v preteklost, ali naprej, v prihodnja leta. Prikažejo se vam vse vaše načrtovane uprizoritve, zamejene s terminoma med prvo vajo in premiero.

Na ta način imate pregled nad vašim večletnim planom. Uprizoritve, ki jim še ne veste naslova, imenujete v modulu Produkcija > Uprizoritve npr. enostavno “Premiera 1-2019”. Nato uprizoritvi dodajate na dolgi rok vse več podatkov: naslov, sodelujoče ustvarjalce, zasedbo, časovni okvir, finančni razrez itd. In tako - dlje časa načrotvana - vas uprizoritev v nekem trenutku že čaka za uvrstitev na Predlog programa dela.

Če kliknete na posamezno uprizoritev, se vam pod časovnim trakom izpišejo njene glavne lastnosti: Stanje uprizoritve, začetek študija, datum premiere in sodelujoči.

Pri vsaki uprizoritvi lahko kot običajno dodajate komentarje in naložite priponke (orodja se nahajajo v desnem vogalu spodaj). Če dodate komentar in/ali priponko, se ta pokaže v pasici na dnu.