11.6 Vloge

Vsak uporabnik ima v IFI določeno »vlogo«.
Vsaka »vloga« ima določena »dovoljenja«.
Vsak uporabnik lahko ima več »vlog«.

Dovoljenja so v osnovi dvojna: w(rite)/r(ead).

  • Write pomeni, da lahko entiteto spreminjamo/popravljamo/brišemo... ipd.,
  • Read pa pomeni, da lahko entiteto samo gledamo (beremo).

Dovoljenje omogoča vnašanje t.j. spreminjanje (write), ali samo gledanje (read).
Vsaka vloga lahko ima pravico gledanja ali pisanja, ali obojega hkrati.