11.7 Dovoljenja

Tukaj lahko določeno dovoljenje povežete – dodelite določeni vlogi.