11.4 Dodaj uporabnika

V meniju bo skrbniki IFI dodal novega uporabnika Ifigenije. Vpisal njegovo geslo in uporabniško ime, določil, ali je uporabnik aktiven ali ne.

Uporabnost: Če boste npr. igralcu – gostu dali upoprabnško ime in geslo za uporabo vaše Ifigenije – kar si boste želeli, saj bo tako lahko sproti videl svoj plan vaj in predstav, dobival sporočila o spremembah itd. – in nekega dne ta igralec več ne bo delal pri vas (ker je uprizoritev šla s programa), ga boste tukaj enostavno označili kot »neaktiven« in ga tako »izpisali« oz. mu onemogočili dostop v vašo IFI. In nekoč, na primer čez leta, ko bo znova igral pri vas, ga boste spet naredili za »aktivnega« in mu tako dovolili vstop v vašo IFI.