3.1 Arhiv besedil

V ta podzavihek boste vnesli besedila, po katerih so bile že uprizorjene ali bodo nastale vaše nove, načrtovane premiere. Pozor! V tem arhivu bo nekoč ogromno besedil: Tudi tista, ki jih ne boste uprizorili. Torej je to arhiv vseh besedil - uprizorjenih, slovenskih, tujih, v e-obliki ali seznam popisanih tipkopisov, ki jih hranite v vašem arhivu.

  1. Kliknete „Dodaj“.
  2. Vnesite besedilo. Najprej vpišete »Glavni podatki«, nato pa opcijsko še »Podrobno«. Shranite.

    Pozor! Lahko pa si že zdaj beležite vsa besedila, ki jih umetniški vodja/direktor prejeme od piscev, režiserjev, prevajalcev itd. Dramaturg jih lahko opremi s sižejem, opombami, doda zapiske, komentarje, pa tudi samo besedilo v e-obliki kot priponko.

  3. Avtor besedila. Tukaj izberete iz senzama oseb ime avtorja. Če ga v seznamu oseb še ni, ga lahko tukaj tudi kreirate. Avtorju lahko dodate tudi specifično oznako: avtor izvirnika, avtor priredbe, dramatizator, ali pa tudi prevajalec.

    Pozor!: Avtorjev, vezanih na en naslov uprizoritve, je lahko seveda več. Na določen naslov „obesite“ pač več oseb - avtorjev besedila.

  4. Če izberete “Ali v naslovu uprizoritve” se bosta ime in priimek avtorja izpisala v naslovu.

V korakih 1. in 2. ste uspešno oblikovali temeljne sklope podatkov, vnesli osebe in naslove uprizoritev. Najprej je dela - tipkanja veliko, potem pa se z uporabo IFI samo še dodajajo nove osebe in novi naslovi uprizoritev, vse ostalo pa se samo „klika“, ker je že nekoč nekje bilo vneseno.
Pozor! TOPLO PRIPOROČAMO, da preden nadaljujete z delom, naredite vse zgornje korake za vse osebe, uprizoritve, poslovne partnerje. Na ta način bodo naslednji koraki prijaznejši, in tipkanja bo vse manj in manj…