10.4 Spletni portali

Spletnim portalom, ki objavljajo vaš mesečni plan, lahko dovolite, da si iz vaše IFI počrpajo potrjeni mesečni plan. Skrbnik IFI naj nas poveže. Z vašim dovoljenjem bodo dobili dostop do vašega koledarja predstav.