8.3 Vpišite arhivsko gradivo

  • Odprite zavihek “produkcija”.
  • V podzavihku „uprizoritve“ izberite/poiščite uprizoritev, za katero želite popisati gradivo.
  • Kliknite po izbrani uprizoritvi.
  • Desno zgoraj kliknite na zavihek “arhiv”.
  • Kliknite “dodaj ”. Ponudi se vam maska in vanjo vpišete: Naslov, vrsto gradiva, datum nastanka in povzetek vsebine. Shrani.

Tako ste ustvarili temeljni zapis za novo arhivalijo.