8.4 Naložite in shranite nekaj e-gradiva

  • Kliknite „Uredi priloge“.
  • Kliknite „+“ (Dodaj).
  • Iz vašega brskalnika prenesete digitalizat (e-gradivo oz. datoteko). Nalagate lahko pdf-je (gledališke listi, kritike, plakati), slikovne datoteke jpg, tiff itd. (fotografije, plakati, skenirane kritike ipd.), tekstovne datoteke word, txt, za podnapise pptx (power point), mp3, avi (avdio datoteke).

    Video posnetkov pa v IFI ne nalagate, ker so datoteke prevelike. (Pri video gradivu boste ustvarili/kreirali zapis in popisali njegove lastnosti. Tako boste v IFI hranili vse podatke o gradivu, tudi, kje se nahaja, sam DVD s posnetkom pa boste s primerno signaturo/oznako/lokacijo odložili v vašem prostoru, kjer hranite arhivalije.)

  • Levo se vam pokaže majna ikona digitalizata, desno zdaj kliknete „naloži“ posamezen digitalizat ali „naloži vse“ digitalizate.

Digitalizat ste uspešno naložili v IFI.