8.7.1 Vrste arhivskega gradiva

Predpripravljenih imate 14 vrst arhivskega gradiva. Od “gledališki list” do “drugo”. Če vam predpripravljene vrste gradiva na zadoščajo, lahko kreirate poljubno število novih vrst gradiva.

Priporočamo pa vam, da najprej poskušate gradivo uvrstiti v eno od že predlaganih vrst gradiva.