8.7.2 Skupine lastnosti

Gradivu boste določili številne lastnosti. Te različne lastnosti so razvrščene v skupine lastnosti. Predpripravili smo 8 skupin lastnosti. Če vam ne zadoščajo, lahko kreirate novo skupino lastnosti.

Priporočamo pa vam, da vsako lastnost najprej poskušate uvrstiti v eno od že predlaganih skupin lastnosti.