8.7.3 Lastnosti

Vsako vrsto gradiva lahko opišete s številnimi podrobnostmi, lastnostmi. V podzavihku “lastnosti” vidite vse lastnosti, ki so vam že na voljo. Prav tako vidite, v katero skupino neka lastnost spada. Če vam predpripravljene lastnosti ne zadoščajo, ustvarite novo lastnost. Preden boste novo lastnost lahko shranili, jo boste morali uvrstiti v neko skupino lastnosti. Torej: Če bi želeli ustvariti novo lastnost, pa še ni nobene ustrezne skupine lastnosti, bo treba najprej ustvariti novo skupino lastnosti in šele potem ustvariti novo lastnost in jo uvrstiti v to novo skupino lastnosti.

Ko ste lastnost imenovali, jo dodelili v neko skupino lastnosti, shranili, se vam desno prikaže orodje, s katerim določite, pri kateri vrsti arhivskega gradiva vse vas bo IFI vprašala o tej lastnosti. Torej: če boste odločili, da naj bo to “gledališki list”, vas bo, ko boste popisovali gledališki list, že čakalo vnosno polje za vpis te nove lastnosti.