8.7 kreiranje lastnosti in skupin lastnosti

Kliknete na zavihek »Arhiv«. Ta ima tri podzavihke: