8.5 Arhivskemu gradivu določite lastnosti

Spodaj levo pod digitalizatom oz. pod prilogo piše »lastnosti«. Skrajno desno je gumb »dodaj lastnosti«. Kliknite nanj. Prikaže se tabela »Izbira lastnosti gradiva«. Čakajo vas že predpripravljene lastnosti, ki naj bi jih določili določeni vrsti gradiva. V prvem stolpcu »skupina lastnosti« kliknete po določeni skupini (npr. avtorstvo), v drugem stolpcu se vam pokažejo »lastnosti gradiva«. Izberete lastnost, jo označite, spodaj deno kliknete »dodaj«.

Če vam lastnosti, ki so se vam predpripravljene pokazale v neki skupini lastnostni, niso dovolj, kliknite zadnjo polje spodaj “vse lastnosti” in pokazale se vam bodo čisto vse lastnosti, med katerimi lahko zdaj izbirate. Če s ponujenim lastnostmi še zmeraj niste zadovoljni, lahko seveda kreirate eno ali več novih lastnost/i (v zavihku »arhiv«, podzavihku »lastnosti«. (Glej: 8.7).

Označite neko lastnost, ki bi jo želeli popisati pri gradivu in spodaj desno kliknete »Izberi«. Pokaže se vam vnosno polje, kamor vpišete podatek.