NAVODILA ZA UPORABO

spletne aplikacije Ifigenija 16.10

IFIGENIJA

1. SPLOŠNO ali IFIGENIJA se predstavi

IFIGENIJA (kratko IFI) je informacijska gledališka nacionalna aplikacija. Njeno izdelavo je naročilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Aplikacija je začela nastajati leta 2010 kot namizni program. V letih razvoja smo jo v marsičem spremenili, vključili potrebe in nekatere želje financerja in bodočih uporabnikov. Vsem, ki ste se udeleževali sprotnih delavnic in uporabljali posamezne module takoj, ko so šli v produkcijo, hvala. Vaše pripombe smo velikokrat upoštevali in tako ste tudi vi prispevali k konceptualizaciji aplikacije. Leta 2014 smo zaradi zamujanja zamenjali razvijalca in leta 2015 program v celoti spremenili ter ga do jeseni 2016 dokončno razvili v spletno aplikacijo.

IFI je spletna aplikacija. Za vsako gledališče se podatki hranijo v posebni, ločeni bazi.

Uporabnikom dostop do baze s posameznimi (omejenimi) pravicami in dovoljenji določi direktor gledališča. (Nekaterih zavihkov, ki so opisani v Navodilih, morda vi ne boste videli. Razlog: vpogled v prav vse zavihke imata samo uporabniški vlogi z najvišjimi pravicami; to pa sta »direktor« in »skrbnik IFI«.)

Za stik med gledališčem in ekipo, ki razvija, suportira in vzdržuje aplikacijo, skrbi v vsakem gledališču “skrbnik IFI”. Podatki se hranijo in dnevno backup-irajo na centralnem strežniku IFI za vsako gledališče posebej.

Končna verzija aplikacije IFIGENIJA je bila predstavljena na primeru uporabe v Drami SNG Maribor, 17. oktobra 2016.

IFI je celovita rešitev za načrtovanje in sledenje gledališke produkcije od “poziva do arhiva”.